Een grote klas?

Vanavond is er een ouderavond. Volgens de schoolleiding komen er volgend jaar twee eerste klassen (groep drie) die “goed gevuld zijn”. Wat een understatement is. Want de klassen zullen 35 kinderen bevatten, per klas. En dan zijn twijfelgevallen zoals mijn Zonne, die volgend jaar misschien ook wel naar de eerste gaat, niet eens meegeteld.

Een kwalijke zaak…

Ik ben dan ook erg benieuwd naar de argumenten van de schoolleiding om van de 70+ leerlingen niet een splitsing in drie groepen van 23-25 (want Zonne is vast niet het enige herfstkind dat al soort van schoolrijp is…) te maken.

In de tussentijd wordt er volop gekletst op de “ouders van de klas app”. Meerdere ouders (waaronder ik) zijn aan het zoeken geweest naar relevante onderzoeken naar een relatie tussen kwaliteit van onderwijs en groepsgrootte, het effect van grote groepen op de werkdruk van leerkrachten enzovoorts. Van die laatste soort is best veel te vinden, maar helaas is het best moeilijk om goed wetenschappelijk onderzoek te vinden over het effect op kwaliteit van onderwijs. Logisch ook, want hoe meet je dat…? En – nog vager – hoe meet je de invloed van de groepsgrootte op het welzijn (sociaal emotioneel) van jonge leerlingen?

Dat de schoolleiding beloofd heeft dat de klassen niet groter zouden zijn dan 28 leerlingen en dat aantal nu dus ruimschoots overschreden wordt, helpt niet echt. Meerdere ouders hebben om deze belofte juist gekozen voor deze school.

Ook heeft de juf, die in de MR zit en dus niet te veel mag/kan zeggen hierover, erop aangedrongen om toch vooral naar de ouderavond toe te gaan. Het is heel goed voor te stellen dat niet alleen de ouders, maar ook leerkrachten liever wat kleinere groepen hebben, zodat zij meer aandacht kunnen besteden aan ieder individueel kind.

Op een Vrije School zijn ouders – denk ik – misschien nog wel kritischer dan op reguliere scholen. Ze hebben immers hoge verwachtingen omdat de school behoorlijk wat belooft aan ouders, bij inschrijvingen. Ik verwacht dan ook dat het een pittige ouderavond gaat worden.

Meerdere politieke partijen roepen dit jaar – vanwege de verkiezingen – dat zij kleinere klassen willen. Maar hoe onderbouwen zij het belang hiervan..?

Weet jij nog een relevant artikel of heb je juist de ervaring dat een grote klas helemaal tof is? Laat het me even weten!

 

32 gedachten over “Een grote klas?

 1. Zoveel kinderen…. In de stad waar ik woon heeft de allergrootste klas 27 leerlingen (Ik werk rond onderwijs, daarom ken ik de getallen grosso modo) maar zeker in het 1ste leerjaar/groep 3 let men er op dat een klas maximum 22 leerlingen heeft.
  Mijn middelste zoon zit inmiddels in het secundair in een klas met 9 leerlingen. Ideaal.

  Geliked door 1 persoon

 2. Als tussen oplossing is er op de school waar mijn zoontjes op zitten sinds dit jaar een groep2/3. Kinderen die er aan toe zijn krijgen de taken en opdrachten van groep 3. Blijkt dat een kindje er toch niet aan toe is switchthet over naar de taakjes van groep 2 en stroomt het een jaar later door naar groep 3. Nu moet ik wel zeggen dat groep 1,2,3 een hoop samen doen in deze school. Zelfde thema’s en aansluitende werkjes, uitjes. Meerdere keren per week volgen de kinderen workshops in andere klassen. Er zijn 5 kleuterklassen twee groepen 3 en dan de combi klas 2/3. Het aantal leerlingen in een klas varieeert van 26 tot 28 leerlingen en ik moet zeggen dat is fijn!

  Like

 3. Vreemd dat de juf weinig kan zeggen omdat ze in de mr zit. De mr is er om de belangen van de ouders en het personeel te behartigen en heeft advies- en instemmingsrecht over het beleid van de school. De mr vergaderingen en notulen van de vergaderingen zijn openbaar, dit is bij wet geregeld. Deze juf zou bij uitstek veel kunnen vertellen aan de ouders over het hoe en waarom. Olga, zelf mr lid op een basisschool.

  Like

 4. Hier gekozen voor 3 kleine klassen ipv 2 grote, juist omdat groep 3 zo’n belangrijk jaar is. Juffen vonden dat enorm belangrijk.
  Maar precies klas van onze zoon is de pineut: juf 1 al burnout vanaf vóór de zomervakantie. Juf 2 herstellende van burnout. Juf 3 is vaste invaljuf, maar veel ziek.
  De week voor de voorjaarsvakantie had hij 7 verschillende juffen in 1 week, dat was het dieptepunt. Twee verschillende vreemde invallers op een dag blijkt gewoon te mogen.

  Ik had liever een grotere klas gehad met stabielere juffen. Maar de andere 2 klassen hebben nooit zieke juf en zijn heel blij…

  Like

 5. Mijn dochter gaat naar een reguliere basisschool n was ook vijf dat ze groep 3 kwam. De klas is groot, volgens mij 33 leerlingen, maar naast de (super deskundige en empathische) leerkrachten hebben ze ook altijd en klassenassistent. Er zijn dus altijd twee ‘juffen’ aanwezig en dit maakt het voor mijn dochter heel prettig in de klas.

  Geliked door 1 persoon

 6. Ik heb zelf in een groep 7/8 van 42 leerlingen gezeten. 42! En de meester was ook nog hoofd van de school. Hoe hij het deed, weet ik niet. Er was in ieder geval weinig aandacht voor het individuele kind, en we wisten als leerlingen wel dat hij het schriftelijke werk nauwelijks corrigeerde. Ik had er geen problemen mee, maar ik was dan ook een slimme leerling zonder bijzonderheden. Ik vraag me af of de probleemleerlingen hiermee niet tekort gedaan zijn.
  Ik ben nu zelf docent in het VO. Vorig jaar had ik twee 5VWO-klassen: eentje van 12 leerlingen en eentje van 35. Aan de klas van 12 leerlingen kon ik maatwerk bieden, veel meer diepgang bereiken en individuele aandacht geven. Bij de klas van 35 was het heel hard werken om de lesstof af te krijgen, de resultaten waren minder en ik had weinig zicht op de individuele leerling. De ‘ruis’ kostte iedere les veel te veel tijd. Bij een klas van 12 leerlingen houdt iedereen z’n fatsoen, omdat het meteen duidelijk is wie er kletst etc. Bij een klas van 35 is het al zo rommelig dat iedereen zich vrij voelt om rumoerig te zijn. Het prettigst werkt toch wel een klas van 20-25 leerlingen.

  Geliked door 1 persoon

 7. Verrassende keuze idd, zulke grote eerste klassen/groepen 3. Ik zou denk ik vragen of de leerkrachten die in die groepen 3 staan ervaren zijn (mag hopen dat daar niet iemand staat die net van de pabo komt) en of er specifieke ervaring op school is met zulke grote groepen.

  Succes in ieder geval. Wordt vast een pittige avond voor de schoolleiding 🙂

  Geliked door 1 persoon

 8. Bij ons op school wordt in groep 3 de basis gelegd voor het lees en schrijf onderwijs. In 1 jaar tijd leren de kinderen lezen en schrijven. Ook weliswaar al in groep 1 en 2 maar in groep 3 wordt er echt heel veel aangeleerd.
  Als er 35 leerlingen in groep 3 zitten moet de juf/meester echt van goede huize komen om alle 35 kinderen bij de les te houden.
  Als er een klas is waar het belang van wat kleinere groepen telt is het juist groep 3!!!
  De school waar mijn kinderen opzitten en waar ik inmiddels 13 jaar ervaring mee heb heeft maximaal 28 kinderen per klas maar meestal rond de 22 leerlingen.

  Geliked door 1 persoon

 9. Mijn 3 jongens ( van 1988,1991 en 1994) hebben de gehele basisschoolperiode in klassen van 32-36 kinderen gezeten en zij ( en wij) hebben het er enorm naar het zin gehad! Prima resultaten, ook bij de niet- standaard leerlingen, het is allemaal enorm meegevallen! Terwijl tevoren ook kleinere klassen beloofd waren, maar dit kon budgettair niet waargemaakt worden!
  Succes vanavond!

  Like

  1. Het is echter wel zo Jeanette dat kinderen die toen nog naar het speciaal onderwijs gingen nu op gewone scholen komen en vaak ook lang blijven en veel vragen van de leerkracht en klasgenoten.

   Vier jaar geleden zat een van onze kinderen in groep 7 en 8 in een klas van 40 en het jaar daarna 42 leerlingen. Dat was een geld kwestie en de school wilde liever geen kleuterklas van 40 leerlingen dus werd die gesplitst en groep 7 en later 8 niet.Ons kind kon redelijk zelfstandig werken en had een super juf die elk kind nog individuele aandacht wist te geven, erg knap.
   Deze juf gaf echter wel aan dat het qua werkdruk voor haar bijna ondoenlijk was : 42x huiswerk nakijken, leerlingvolgsysteem bijhouden, leerdoelen schrijven, rapporten, 10 minuten gesprekken, cito, schooladvies vervolgonderwijs etc. En dan heb ik het nog niet over alle kinderen met gedragsproblemen etc.Haar salaris bleef ook hetzelfde.
   Heb je ook nog het praktische probleem dat het bij meer dan 30 leerlingen vaak krap wordt in de lokalen, zeker in nieuwbouw scholen omdat daar de lokalen kleiner zijn omdat de overheid naar klassen van max. 27 leerlingen toe wilde.
   Als school krijg je formatieplaatsen aan de hand van je leerlingaantal waarbij helaas niet gekeken wordt naar hoeveel leerlingen er in een leerjaar zitten.
   Jammer dat Zonne’s school kiest voor een bovenbouw klas met maar 12 leerlingen en zulke grote groepen 3.
   Er is een onderzoek dat pleit voor maximaal 28 leerlingen in de middenbouw en specifiek in groep drie i.v.m het leren lezen e,d. maar ik kan het nu even niet online vinden.
   Wil ik nog opmerken dat een van onze andere kinderen in groep 4 in een klas van slechts 16 leerlingen zat en dat was ondanks de fijne juf een drama. Er ontstonden drie gelijkgestemde groepjes en als je daar niet bij hoorde viel je bijna overal buiten.

   Geliked door 1 persoon

 10. Mijn beide jongens zitten, ook op een vrije school, per gelukkig toeval beiden in een kleine klas. Een zegening. En dan nog snap ik niet hoe de leerkracht het bolwerkt om elk kind individuele aandacht te geven als dat nodig is. Laat staan als er anderhalf tot twee keer zo veel kinderen in de klas zouden zitten. Of is er dan een klasse-assistent die met kleine groepjes werkt? Want dat zou wel schelen! Ik zou overigens op een ouderavond eerder aan uitvraag doen dan aan kritiek, maar dat is een persoonlijke keus, en misschien was je dat ook wel van plan. Meer in de zin van doorvragen op hoe ze zaken als het welzijn, persoonlijke aandacht voor elk kind, specifieke aandacht indien nodig etc kunnen garanderen, hoe ze omgaan met werkdruk, laten uitleggen hoe het niet een vooral financieel gemotiveerde keuze is… etc etc. Mijn ene zoon is er een die specifieke aandacht nodig heeft, en daar moeten wij echt behoorlijk aan trekken om dat voor elkaar te krijgen. Succes! Klinkt als een intensieve avond die er aan zit te komen.

  Like

 11. Welk argument zij je gaan vertellen weet ik niet, maar ik heb een donkerbruin vermoeden dat de echte reden “geld” (minder personeel dus) is. Niet ideaal, zo’n grote klas. Aan de andere kant, liever een grote klas op een fijne school met goede leerkracht dan andersom. Het vraagt heel wat van een leerkracht, zo’n grote groep, dus dan moet het wel een goede zijn.

  Like

 12. Ik sta zelf voor de klas. Ooi begonnen in het speciaal onderwijs met max 16 leerlingen per groep. Nu zitten leerlingen met dezelfde problematiek in het reguliere onderwijs. Meer dan 30 leerlingen is niet te doen met alle handelingsplannen, individuele aanpassingen per leerling etc. Klassikaal lesgeven aan zo’n grote groep is nog wel te doen, maar juist alle vereiste individuele interventies met bijbehorende administratie maken het voor de leerkracht bijna onmogelijk.

  Like

 13. Kwaliteit leerkracht belangrijker dan groepsgrootte

  In een artikel in Time vat de Amerikaanse onderwijsspecialist Andrew J. Rotherham de resultaten van onderzoek naar de effecten van de groepsgrootte als volgt samen: “Kleinere klassen zijn beter, maar alleen als er een heel goede leerkracht voor staat. In andere woorden: de groepsgrootte is van belang, maar de kwaliteit van de leerkracht maakt een grote verschil. Dit betekent dat je als ouder beter af bent met 28, 30 of zelfs nog meer kinderen en een goede leerkracht, dan met 24 of 22 en een middelmatige leerkracht. Bovendien is een kleine klas alleen beter als het echt een heel kleine klas is: 16 leerlingen of minder, bijvoorbeeld.”

  Ook Suzan Koning, directeur van CPS, wijst op de kwaliteit van leerkrachten als belangrijke factor. Het omgaan met verschillen in de klas wordt volgens haar heel belangrijk. Immers hoe groter de klassen, hoe groter het aantal leerlingen dat specifieke aandacht vraagt. “Dat wordt voor alle scholen een uitdaging”, aldus Koning. “Des te meer omdat de Onderwijsinspectie eerder dit jaar nog constateerde dat leraren moeite hebben met deze ‘complexe vaardigheden’.”

  Als tegenhanger van het onderzoek dat aantoont dat grotere klassen door de bank genomen niet slechter zijn dan kleinere, zijn er ook onderzoeken die juist de voordelen van een kleinere groep aantonen. Uit recent Zweeds onderzoek bleek een kleinere groepsgrootte niet alleen tot betere cognitieve en sociale vaardigheden tijdens de schoolperiode te leiden, zelf op lange termijn zijn de effecten zichtbaar. Volwassenen die als kind in een kleinere klas hadden gezeten, bereikten een hoger onderwijsniveau en verdienden later ook aantoonbaar meer: 5 leerlingen minder per klas resulteert volgens de onderzoekers in 3 procent meer salaris.

  Jonge kinderen beter af in kleinere klas

  In hun uitstekende boek em>Jongens zijn slimmer dan meisjes en andere mythes over leren en onderwijs nemen de auteurs Casper Hulshof en Pedro de Bruyckere een hardnekkige mythes over onderwijs onder de loep. Ook de stelling ‘een kleine klas is beter’ komt aan bod. Hun conclusie na het bestuderen van wetenschappelijk onderzoek: “Er zijn onderzoeken die tonen dat kleinere klassen niet noodzakelijk beter zijn, maar dat is slechts een deel van het verhaal. De kwaliteit van de leerkrachten lijkt belangrijker dan de klassengrootte, maar kleinere klassen in de jongste jaren lijken echt beter.”

  Like

 14. Kleine klassen hebben gevoelsmatig mijn voorkeur, lijkt me gewoon veel rustiger.
  Maar, alles staat of valt met de samenstelling van de groep is mijn ervaring. Zijn er veel druktemakers dan is een kleine klas ook niet ideaal.

  Ik zou dus vooral ook vragen hoe ze de klassen samenstellen. Bij S. werd er ook naar karakters gekeken bij de samenstelling van de groep. Hij zat bijvoorbeeld in een grote combinatie klas – 32 kinderen – en alle kinderen waren uitgezocht op redelijk goed zelfstandig kunnen werken. En dat pakte goed uit. Tot de komst van een nieuw meisje in groep 7 dat veel problemen had en toen was het binnen een maand chaos en anarchie.

  Geliked door 1 persoon

 15. Wij zaten vroeger met meer dan 40 kinderen in een klas en zijn daar echt niet slechter van geworden.
  Schoenmaker blijf bij je leest; laat het onderwijs bij de school.

  Like

  1. Ik heb ook in zo’n grote klas gezeten vroeger, ik ben er niet slechter van geworden maar ik kon goed meekomen. Dat is waarschijnlijk anders voor kinderen die wat meer ondersteuning nodig hebben. Waarom zou je daar als ouder geen kritische vragen over mogen stellen? Omdat het je vak niet is? Wat een dooddoener zeg en wat een neerbuigende reactie…

   Geliked door 1 persoon

   1. Heeft niets met neerbuigend te maken maar ouders willen zich overal mee bemoeien. Onderwijzend personeel heeft de regels niet bedacht maar moet ze wel uitvoeren.
    Je kunt je als ouder niet overal mee bemoeien. School, verenigingen, vakantiebaantjes, vrienden en wat er allemaal nog komt, je kunt het niet allemaal regelen, hoe graag je ook zou willen.
    En ja, ik heb kinderen (die volwassen zijn) en ben altijd zeer actief geweest op school.

    Like

   2. Persoonlijk vind ik dat als schoolleiding ouders belooft dat de klassen uit 28 kinderen zullen bestaan, en er dan ineens klassen van 35 zijn, deze zelfde ouders hier best vragen over mogen stellen en zich mogen informeren.

    Dat heeft niets te maken bemoeiallerigheid te maken.

    Like

 16. Ach.. zo jammer die grote groepen. Voor kinderen en leerkrachten.
  Ik heb zelf zo’n 40 jaar in het basisonderwijs gewerkt.
  Waarschijnlijk zitten er in de hogere groepen minder leerlingen bij jullie.
  En willen ze dat zo houden.
  Je mag nl een bepaald aantal leerkrachten op het totale leerlingenaantal hebben.
  Ik weet nu niet meer hoeveel dat er mogen zijn. Ben er te lang uit.
  Je zou kunnen vragen of het juist niet voor de jonge kinderen belangrijk is om in een kleinere groep te zitten.

  Geliked door 1 persoon

  1. Ja ze willen inderdaad een andere klas splitsen zodat er ergens ook een klas van 12 leerlingen is… inderdaad bij de oudere klassen.

   Of het juist voor jongere of juist voor oudere kinderen belangrijk is om in een kleinere groep te zitten is een vraag die zeker op mijn lijstje staat!

   Like

  2. Dat waren er 3 jaar geleden 37 leerlingen maximaal in één klas per leraar.

   Like

Reacties zijn gesloten.